♂️♀️Tupp eller höna

Kycklingar kan vara svåra att avgöra vilka som är tuppar och vilka som är hönor.
Det finns olika metoder att försöka ta reda på det, men inget är nog 100% säkert, men kan ge en fingervisning om vilka som blir vad. Helt säker blir man nog först när de är mer vuxna.
Man ska komma ihåg att en del kan även vara tvåkönade vilket visar sig i regel då de är helt könsmogna efter ett år.

Vingmetoden:
Det finns ett par olika metoder eller mallar att tillgå.
En av dem är att titta på de övre och undre vingpennorna. Om de övre är kortare än de undre så är det en höna, om de övre är lika långa eller längre än de undre så är det en tupp.

En annan vingmetod är att se på vingarnas form. Tuppens form är mer jämt rundad medan hönans mer trappstegsformad.

Stjärtfjädrarna:
På hönor börjar stjärtfjädrarna växa ut redan efter några dagar, dock ej tupparnas.

Kammen:
Vid 2 - 3 veckor så kan man titta på kammen, tuppen har en något bredare och större kam.

Fjäderdräkt:
Vissa hönsraser har fötts upp så att honorna får fjädrar betydligt tidigare än hanarna. 
Vid 5 - 8 veckor så kan man på deras fjäderdräkt se skillnad om hönsarten som vuxen har olika färgsättningar.

Kloakbestämning:
Det vanligaste sättet att könsbestämma kycklingar inom industrin är att undersöka deras kloak. Vi avråder amatörhönsägare från att använda sig av denna metod eftersom det kan leda till allvarliga skador på kycklingen om det inte görs sätt. De som gör detta professionellt är välutbildade inom ämnet, så det är inte troligt att du kommer kunna könsbestämma kycklingar även om du gör det rätt. Metoden innefattar att inspektera insidan på kyckligens kloak för att se om de har en liten knöl, vilket indikerar att det är en hankyckling. Men som sagt, försök inte göra detta utan tillräcklig utbildning eftersom det finns en stor risk att du skadar eller till och med dödar dina kycklingar utan att få reda på vilket kön de har.

Tiden får utvisa:
Det säkraste sättet är att tiden får utvisa vilket kön de olika individerna har.
Man har det man får.