Om höns i allmänhet

De tidigaste arkeologiska fynden av domesticerade höns i världen har daterats till cirka 3200 år före Kristus. Tamhöns introducerades till Europa för cirka 3000 år sedan och till Skandinavien under järnåldern cirka 100 år före Kristus

Redan 2500 år f.Kr. höll man bankivahönor som tamfågel. Man tror att höns i begynnelsen hölls för tuppfäktningar och religiösa ändamål och först senare för produktion av mat. På 600-talet f.Kr. fanns tamhöns i medelhavsområdet. Därifrån och via Ryssland, spreds de sedan snabbt över hela Europa.

Bankivahöna (Gallus gallus) är en art i släkte djungelhöns (Gallus) tillhörande familj fälthöns och sannolikt den enda stamformen för tamhönan. De lever i nordöstra Indien och Sydostasien. De är tämligen lika de höns vi är vana vid. Hönorna är bruna och tuppen är färggrann, med rödbrun kropp, svart bröst och svarta stjärtfenor. Tuppen har sedvanlig tuppkam. Bankivahöns lever i små grupper med en tupp, som svartsjukt bevakar ett antal hönor. 


Lantras: Med lantras menas en lokal grupp av ett husdjur där befruktning sker genom naturlig beteckning, även om indivalet styrs av människan. Läs mer > Lantras. Aveln av märkeshöns domineras av multinationella företag. Den uniforma aveln kan leda till att äldre raser dör ut. I bland annat Sverige försöker man bevara lantraserna, även i avsikt att skapa lokal kommersiell produktion och därmed minska beroendet av importer av avelsmaterial.

Svenska lantrashöns är Gammal svensk dvärghönaHedemorahöna, Orusthöna, Gotlandshöna, Ölandshöna, Åsbohöna, Bohuslän-dals svarthöna och Skånsk blommehöna.

Dvärghöns är småvuxna hönsraser, som mest används som "prydnadshöns". Det finns naturliga s.k. urdvärgar och små raser som framavlats från större raser. Dvärghöns är i allmänhet produktiva, normalt 100-200 ägg per år. Skillnaderna mellan hane och hona är oftast inte så stor, jämfört med vanliga höns.

Vanliga arter urdvärghöns är antwerpen, bantam, chabo, kochin, benbefjädrad dvärghöna (mille fleur), seebright, skägghöns, och svensk dvärghöna.


Mer om svenska hönsraser se "Länkar" under "Om höns"